Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

Supervisie op basis van IoPT

voor mensen die professioneel met mensen werken

Voor professionals die met mensen werken om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen klanten. (coaches, (geestelijk) begeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten, hulpverleners, jeugdzorg- en maatschappelijk werkers, bemiddelaars, docenten)

In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Het houdt in dat jij jouw cliënten slechts zover kunt helpen als jijzelf bent gegroeid omdat altijd de relatie met jezelf speelt.
Regelmatige supervisie waarborgt je professionaliteit, brengt jou een kompas bij ethische dilemma’s en helpt je bij jouw verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Als je wilt leren:

 • over jouw (venster van) bewustzijn en gewaarzijn
 • over jouw overdracht, tegenoverdracht en het verborgen contract
 • over waarom het gewenste therapeutische doel niet bereikt wordt ondanks dat je het werk hebt gedaan met jouw cliënten op cognitief en op emotioneel vlak
 • over hoe je nog meer in de diepte kunt werken
 • over grenzen en ethiek
 • over hoe je jouw cliënt kunt behoeden voor herbevestiging van oude levenskeuzes of trauma’s
 • hoe je nog effectiever wordt in jouw relatie en jouw werk met jouw cliënt
 • hoe je verder kunt ontwikkelen als mens en als professional

Wat kun je van supervisie verwachten?

 • Je krijgt een groter palet van mogelijkheden in jouw begeleiding.
 • Je weet jouw cliënt nog meer te ‘raken’ daar waar het écht over gaat.
 • Je ervaart hoe je een moeiteloze en effectieve werkrelatie met jouw cliënt kunt hebben.
 • Je merkt dat je niet zo hard hoeft te werken.
 • Je kunt met lastige lieden om te gaan.
 • Je hebt terugkerende problemen doorbroken.
 • Je bent meer dan voorheen in staat om je krachten en talenten te benutten.

…voor jouw persoonlijke groei en die van je cliënten.

Ben jij klaar om met meer diepgang, plezier en bezieling te werken?

Voor wie?

Voor professionals die met mensen werken om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen klanten of werkrelaties.

Denk aan:

 • coaches,
 • begeleiders en geestelijk begeleiders
 • trainers,
 • adviseurs,
 • bemiddelaars,
 • docenten,
 • artsen,
 • predikanten,
 • hulpverleners,
 • jeugdzorg- en maatschappelijk werkers,
 • en therapeuten.

Wat doen we?

In contacten speelt altijd de relatie met jezelf, nog vóór jouw relatie met jouw cliënt (of jouw collega hulpverlener). Dus we kijken wat in de interactie vanuit jou komt en wat van de cliënt is. Soms vanuit de helikopterview maar doorgaans in de diepte in het contact. Niet veilig “er over” praten, maar ervaren.

Dit doen we met IoPT zelfresonanties, een opstellingenvorm waarbij met jouw intentie wordt gewerkt en jouw innerlijke dynamiek zichtbaar wordt. IoPT staat voor Identity Oriented Psychotrauma Therapy/Theory, wat er op neer komt dat het dus om het bevorderen van jouw identiteit en autonomie draait. Hierbij erkennen we jouw expertise in jouw manier van werken met je eigen cliënten, en gaan we er van uit dat je alleen maar beter in je eigen methodiek wordt als je jezelf beter kent en je blijft dus jouw eigen manier van werken aanhouden.


Over de begeleiders

De begeleiders zijn Muriel Venus en Sytze Wierda; beiden hebben een praktijk in IoPT psychotraumaverwerking. Beiden zijn opgeleid door Franz Ruppert, Vivian Broughton, Margriet Wentink en NICABM. Eerder waren zij al o.a. door Phoenix Opleidingen gecertificeerd.


Muriel Venus (1965)


Burn-out & trauma therapeut

Ik heb een innerlijke drive om te helen, te groeien en heb hier veel in gedaan. Het fascineert me en maakt me blij. Hiervandaan help ik graag anderen met hun groeiproces: veilig, met erkenning op hoe het voor jou is, wat humor en een open hart. Ik zoek graag de diepte op zonder het direct zwaar te maken, de balans tussen kwetsbaarheid en kracht. Als het echt ergens over gaat, blijf ik aanwezig.

Sytze Wierda (1963)

IoPT Practitioner, (persoonlijk) Leiderschaps Coach

Heeft een schat aan kennis en bewogen levenservaring die maakt dat hij weet waar hij over praat. ‘Been there, done that’. Ultieme luisteraar. Maakt en voelt veilig om je gevoelens mee te delen. Door zijn 10 jaar ervaring als coach en begeleider laat hij vooral jou ervaren zodat jij tot heldere inzichten komt die in de diepte transformeren en alles veranderen.

Sytze heeft zijn eigen praktijk Inner-Tree.nl in traumaverwerking, relatietherapie en persoonlijk leiderschap. Hij heeft inmiddels meer dan 90 therapeuten en coaches mogen begeleiden om diepere en duurzame impact te hebben op hun eigen cliënten. Hij wil graag een veld creëren van begeleiders die werkelijk het verschil kunnen maken.

De vorm

Een groep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Dit vergroot het leerrendement omdat individuele aandacht mogelijk is. Op elk van de dagen zijn er 3 werkplekken om een proces te doen.

De bijeenkomsten beginnen met een ronde waarbij iedere deelnemer zijn leervraag of -vragen benoemt die ontstaan zijn in je praktijksituatie. Deze vragen kunnen werkvragen zijn of vragen die voor jou als deelnemer persoonlijk spelen.

Vervolgens wordt er gewerkt met zelfresonanties. Na een proces delen de begeleiders theoretische kaders en hun inzichten vanuit hun ervaring. Dit maakt dat je diepgaande kennis en ervaring opdoet in jouw werk.

Locatie

In 2021 zijn de bijeenkomsten virtueel met videobellen (Zoom). Muriel en Sytze hebben daar sinds begin 2020 veel ervaring mee.

Beeldbellen werkt net iets anders maar tot ieders verrassing werkt het online werken buitengewoon goed. Het lijkt wel of het contact nog intenser is doordat de gezichten prominent in beeld zijn. Het elkaar aanvoelen (het resoneren) is even sterk als de ander in Singapore zit of bij jou in dezelfde kamer. Doordat niet iedereen door elkaar kan praten is er nog meer focus op de essentie.

Samenvattend; er is evenveel persoonlijk contact, dezelfde diepgang, hetzelfde resultaat.

Jaargroep

Een jaargroep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Dit vergroot de intimiteit en het vergroot het leerrendement omdat individuele aandacht mogelijk is.

We komen 6 dagen bij elkaar.

Vooraf stuurt iedere deelnemer casus in langs een vast format. Hieruit wordt casuïstiek gekozen dat zo divers mogelijk is en het leerrendement voor alle aanwezigen zo groot mogelijk is.

We raden je aan reflectieverslagen te schrijven.

Bij genoeg aanmeldingen starten we een nieuwe groep najaar 2021.

Wanneer?

De groep die start in januari 2021 is volgeboekt. 

De data voor de volgende groep zijn:

 • donderdag 20 januari 2022
 • donderdag 10 maart 2022
 • donderdag 12 mei 2022
 • donderdag 14 juli 2022
 • donderdag 8 september 2022
 • donderdag 10 november 2022
 • reservedag/uitloopdag donderdag 15 december 2022

Alle dagen zijn op Zoom van 09:30 tot 17:30.

Kosten supervisie jaargroep

De deelnamekosten zijn €900 voor 6 dagen conform de tarieven. Daarvoor krijg je gemiddeld 3 keer de mogelijkheid jouw eigen proces in te brengen. Vooraf is een intake om jouw leerdoelen te bepalen.

Accreditatie

Deze supervisie is geaccrediteerd door de KTNO en levert je 2,5 ETCS punten op.


Specials

Open inschrijving

Met minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers is er regelmatig een dag supervisie. De groep is bewust niet groter zodat omdat individuele aandacht mogelijk is en het leerrendement groter is.

Kosten supervisie losse bijeenkomsten

De deelnamekosten zijn € 150 per dag conform de tarieven.

Individueel

Soms is het goed om individueel te werken. Bijvoorbeeld daar waar je vragen hebt over diagnostiek en methodiek. Afhankelijk van de leervraag zijn dat losse 1:1 sessies of een voorstel voor een traject. 

Supervisie in besloten groepen (op aanvraag)

Je kunt Muriel of Sytze ook inhuren voor een supervisie op je intervisiegroep: voor teams van begeleiders of hulpverleners (op locatie). Het programma kan op maat worden aangeboden. 


Wil je meer weten?

Vul het contactformulier in en Muriel of Sytze nemen contact met je op.

Het is tijd. Investeer in jouw groei

Kwaliteit en professionaliteit staan bij ons voorop. Wij garanderen tevredenheid. Werk met meer diepgang, plezier en bezieling.

Proeverij voor Supervisie

Proeverij voor Supervisie

Proeverij voor Supervisie op basis van IoPT voor mensen die (professioneel) met mensen werken. In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Door jezelf beter te kennen kun je in contact op een andere laag jouw klant of (werk)relaties begeleiden tot een diepe en duurzame verandering. Schrijf je in voor de gratis online proeverij op woensdag 24 november 2021 (18:30-22:00) of op vrijdag 7 januari 2022 (09:00-13:00).

IoPT online: nieuwe mogelijkheden in begeleiden

IoPT online: nieuwe mogelijkheden in begeleiden

In dit artikel een vergelijking van methoden. Het is niet uitgebreid, alleen om je een algemeen idee te geven en de mogelijkheid om verder te verkennen. Het is aan de facilitator om erachter te komen wat zij/hij het leukst vindt en wat zij/hij kan gebruiken, op basis van eigen vaardigheden en comfort. En natuurlijk houd je ook rekening met de voorkeur van de cliënt. Er is geen ‘beste methode’ en alle methoden kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Find here the English version.

IoPT online: new possibilities in facilitation

IoPT online: new possibilities in facilitation

In this essay a comparison of the methods. It is not extensive, only to give you a general idea and opportunity to explore further. It is for the facilitator to find out what she/he likes best and what to use, upon your own skills and comfortability. And ofcourse you also take the preference of the client into account. There is no ‘best method’ and all methods can be used next to each other.


Vind hier de Nederlandse versie.

Terugblik 2020, op naar 2021

Terugblik 2020, op naar 2021

December - tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Hoe is het mij vergaan in 2020 en hoe ga ik in 2021 starten. In dit artikel vertel ik hierover.

En ik wens iedereen een goed en vooral gezond 2021 toe.

Ondergedompeld in IoPT

Ondergedompeld in IoPT

In de afgelopen 9 dagen heb ik 7 dagen achter mijn PC gezeten en me diep verbonden gevoeld met mensen over de hele wereld in het werken met identiteits georiënteerde traumatherapie.
Mijn lijf is wat stram, mijn hart is open en ik ben geraakt. Hier een kort verslagje...

Workshop Kennismaking met IoPT - Identity Oriented Psychotrauma Therapy/Theory

Workshop Kennismaking met IoPT - Identity Oriented Psychotrauma Therapy/Theory

Op 20 november 2020 gaan Sytze Wierda en ik een nascholingsmiddag geven voor de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde). Hartstikke leuk en ook wel spannend.

We lichten voor beroepstherapeuten een tipje van de sluier op betreft IoPT. Een kennismaking met deze mooie methode, waarvan we ze graag iets willen laten ervaren van hoe dit werkt en wat dit met je doet. 

Waarschijnlijk gaan we deze workshop ook voor anderen geven. Geïnteresseerd in de opzet? lees het artikel..

Window of Tolerance (WoT)

Window of Tolerance (WoT)

In dit artikel wil ik iets uitleggen over hoe het werkt met stressniveaus en trauma.

Dit doe ik aan de hand van het Window of Tolerance (WoT) model van Dan Siegel (1999) en Pat Ogden (2000). In het Nederlands zou je het ‘Tolerantie-raam’ kunnen noemen. 


5 daagse met Franz Ruppert Juli 2020

5 daagse met Franz Ruppert Juli 2020

Zojuist uitgelogd uit een 5 daagse online meeting met 22 IoPT traumatherapeuten met Vivian Broughton en begeleid door Franz Ruppert. Mensen uit Nederland, Engeland, Duitsland, Noorwegen, België en Singapore.

Ik zoek naar de woorden om simpel weer te geven hoe deze dagen me geraakt hebben. Deze dagen hebben we weer kunnen ervaren hoe helend dit werk is. En welke verbinding we ook via Zoom kunnen maken om elkaar te supporten.

On-line coaching

On-line coaching

In deze tijd van Sociale Afstand in verband met het COVID-19 Corona virus is het mogelijk om ook gecoached te worden via social media. Juist deze tijd kan angst oproepen of tijd geven om persoonlijke stappen te nemen.

Identity oriented Psychotrauma Therapy/Theory (IoPT)

Identity oriented Psychotrauma Therapy/Theory (IoPT)

IoPT of the Intentie Methode is de methode die door Franz Ruppert is uitgewerkt. De manier van over mensen denken die hier uit komt is wat ik in mijn werken met cliënten gebruik. Centraal staat Identiteit, dat betekent JIJ. Hieronder leg ik nog iets meer uit.

Innerlijk beeld zichtbaar maken

Innerlijk beeld zichtbaar maken

Met behulp van resonantie maken we hetgeen binnen in jou zit buiten jou zichtbaar. Het is een manier om je onbewuste reacties te spiegelen en daarmee jou te laten zien hoe jou binnenwereld (onderbewuste) er uit ziet.

Spiegelneuronen en resoneren

Spiegelneuronen en resoneren

Wat zijn spiegelneuronen?
Je kent het wel: iemand stoot heel hard zijn teen, en je krimpt in elkaar alsof je zelf de pijn voelt.

Model Franz Ruppert

Model Franz Ruppert

Overleven na een zeer kwetsende ervaring door middel van opsplitsing van je 'ziel'.
Burn-out of Overgang?

Burn-out of Overgang?

Veel overgangsklachten lijken op burn-out klachten. De verandering van 'vruchtbare vrouw' naar 'wijze vrouw' gaat lang niet altijd soepel. Kom je jezelf hierin erg tegen, dan is het fijn om bij iemand te rade te gaan die hier wat meer van af weet.

Nazorg na Reanimatie

Nazorg na Reanimatie

Heb je een reanimatie meegemaakt en heb je hierna angsten of blijf je er steeds mee bezig? Of je het nu hebt ondergaan of dat je het hebt uitgevoerd. Het is immers ‘op leven en dood’ geweest.