Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

IoPT: Identity oriented Psyshotrauma Therapy/Theory

IoPT: Identiteits georienteerde Psychotrauma Therapie/Theorie of de Intentie Methode is de methode die door Franz Ruppert is uitgewerkt. Soms wordt het nog 'opstellen van het verlangen' genoemd. In Nederland kennen we het ook als 'de IZR methode' of Interne Zelf Resonantie methode.  

Het is bepalend in de manier hoe ik met mensen werk en hoe ik naar de wereld om me heen kijk. 


Identiteits geörienteerde psychotrauma therapie: Het uitgangspunt is Identiteit versterken: identiteit = IK. IoPT is een manier om naar mensen te kijken vanuit de hechtings- theorieën en principes. En waar we in het hechten falen, dan raken we onszelf kwijt. Met de methode sta JIJ dus centraal en werken we er naar toe om jouw Identiteit meer te versterken. Jij mag meer jij worden.

Wij als mensen worden hulpeloos geboren, zonder onze ouders kunnen we simpelweg nog niet overleven. Dus is het biologisch ingeprogrammeerd dat we àlles zullen doen om het contact met onze ouders in stand te houden. Immers, we zijn van hun afhankelijk.  De manier waarop we dat contact probeerden op te bouwen is bepalend voor de rest van je leven. Dat hoeft niet te betekenen dat je per definitie door je ouders mishandeld bent, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je ouders zo druk waren om voor geld te zorgen, dat er geen aandacht voor jou was. Een ander voorbeeld is dat je ouders liever een kindje van het andere geslacht hadden willen hebben, of dat je moeder misschien helemaal op dat moment niet zwanger wilde worden. Hoe maak je dan als baby'tje contact met je ouders?

Tijdens het werken met deze methode zien we steeds weer hoe we gevormd zijn, waarom we het op deze manier nodig hadden. En hoe we met onze ouders of verzorgers verweven zijn. Dit bepaald ook hoe we met anderen contact leggen.
Zolang we ons dat niet bewust zijn van onze oude patronen zullen we mensen steeds op dezelfde manier benaderen. Als we het ons bewust worden, kunnen we onderscheid maken tussen toen en nu. En het nu anders doen, immers we zijn geen hulpeloos baby'tje meer.

De kracht van deze methode is dat we werken met het 'celgeheugen'. We werken vaak pre-verbaal: voordat we taal hadden, voordat onze prefrontale cortex gevormd werd, dus vóór ons 3e levensjaar. Doordat je 'breingeheugen' (cognitieve brein, prefrontale cortex) dit niet heeft opgeslagen kun je er met de meeste methodes niet bij komen en snap je als volwassene niet hoe en waarom je iets doet, of dat iets je gigantisch triggert.

Als we iets als hulpeloos baby'tje niet kunnen verwerken, splitsen we delen van onszelf af. Datgene wat er 'niet kan zijn' verdwijnt naar het onderbewuste, en een 'beschermingsmechanisme' wordt geïnstalleerd. Bij de IoPT kunnen we deze afgesplitste delen weer benaderen, en mogelijk de afsplitsing minder maken, of zelfs helemaal opheffen: helen.

Franz zijn methode laat ook zien dat het IK het belangrijkste is, want als jouw IK er kan zijn, dan kun jij er zijn. Dus gaat het er om hoe is jouw IK omgegaan met jouw ervaringen. En hoe kunnen de afgesplitste delen zich verhouden tot de IK. We zijn in onze hechting erg gewend om vooral naar anderen te kijken. Hier gaat het er om hoe jij het beleefd hebt.

In mijn werken met jou, zal ik dus ook steeds terugkeren naar jouw IK. Hoe heb jij het ervaren? Wat was jouw schrik, angst, pijn?

En als je dat echt kunt zien en voelen, dan zie je een verschuiving van jouw innerlijk, dan heb je weer een stap gezet naar wie jij graag wilt zijn.

Venus Constellations op TV

— Muriel Venus —

Met schroom en trots wil ik vertellen over ‘me laten zien’.

In oktober 2022 werd ik gebeld door SBS6, ze zochten iemand die wat over trauma therapie kan vertellen. Ik voelde me gevleid en werd ingezogen in het enthousiaste verhaal van de dame aan de telefoon. Dingen geregeld en datum geprikt voor opnames: op 29 oktober komen 2 mensen en ze hebben 3 uur om je mooi op de film te zetten. Het filmpje gaat 2 minuten duren. Je krijgt het filmpje met alle rechten.

Super, en dan...