Burn-out & Trauma therapie

Burn-out & Trauma therapie

Interne Zelf Resonantie (IZR)

Interne Zelf-Resonantie is de nauw verwant aan de Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie/Theorie (IoPT) van dr. Franz Ruppert. In Nederland gebruiken we de term IZR en hebben we een netwerk met mensen die deze methode gebruiken en zich steeds bijscholen en op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in de moderne trauma- en hechtingstheoriën. In dit netwerk komen we regelmatig samen om te oefenen en te verdiepen op de nieuwste ontwikkelingen.

Voor meer informatie kun je ook kijken op izr-methode.nl.Venus Constellations op TV

— Muriel Venus —

Met schroom en trots wil ik vertellen over ‘me laten zien’.

In oktober 2022 werd ik gebeld door SBS6, ze zochten iemand die wat over trauma therapie kan vertellen. Ik voelde me gevleid en werd ingezogen in het enthousiaste verhaal van de dame aan de telefoon. Dingen geregeld en datum geprikt voor opnames: op 29 oktober komen 2 mensen en ze hebben 3 uur om je mooi op de film te zetten. Het filmpje gaat 2 minuten duren. Je krijgt het filmpje met alle rechten.

Super, en dan...